Rom for store planer

Våre viktigste ambisjoner er å legge til rette for strategisk eiendomsutvikling og sørge for tett dialog med våre leietakere. Leietakere skal få løsninger tilpasset egne planer og vyer for fremtiden.

Fakta om Drive Eiendom AS

  • Spesialisert selskap for utvikling, drift- og forvaltning av eiendom
  • Forvalter 50.000 m2 i Vestfold
  • Etablert januar 2020
  • Eies av Ekeli Sæther AS og Emar Eiendom AS

Engasjert drift og forvaltning

Lønnsom og bærekraftig utvikling av eiendom driver oss, og vi brenner for å optimalisere bygningers funksjon og verdi. Derfor har vi et kompetent team med lang erfaring innen eiendomsforvaltning.

Drive Eiendom forvalter omlag 50.000 mnæringseiendom sentralt i Vestfold, der leietakers utvikling og behov er i fokus. Dialog, innsikt og forståelse er viktig for oss – vi er tett på og bruker vår allsidige kompetanse i alle leieforhold.

Alle som leier hos oss skal oppleve at vi tenker muligheter og løsninger. Ulike bedrifter har ulike behov, og derfor er vi alltid fokuserte på å tilpasse lokalene slik at arbeidsdagen er effektiv og i harmoni med virksomhetens kultur.

Vi er en sparringspartner med lang erfaring i utleie, og legger stor vekt på langsiktige leieforhold der justeringer er tilpasset vekst og utvikling i hver bedrift. Vårt mål er å optimalisere leieforhold med gunstig infrastruktur og lønnsomme løsninger for alle parter.

Profesjonell drift og forvaltning krever kompetanse og handlekraft satt i system

Drive Eiendom er en aktiv partner som ser helhetlige og langsiktige løsninger. Profesjonell drift og forvaltning krever kompetanse og handlekraft satt i system – vi er både profesjonelle og systematiske. I tillegg er vi tett på eksisterende og kommende behov og krav fra alle aktører innen eiendom.

Se våre eiendommer

Hei!

Kristian Sæther

daglig leder / partner

Jan Tore Larsen

forvaltningsansvarlig / partner

Stein Sæther

partner

Jan Kåre Sommerstad

driftsleder

Svein Erik Andersen

driftsleder

Her finner du oss

Vårt mål er å optimalisere leieforhold med gunstig infrastruktur og lønnsomme løsninger for alle parter.