Rom for store planer

Vår viktigste ambisjon er å være en partner som legger til rette for effektiv drift og forvaltning. Leietakere skal få løsninger tilpasset egne planer og vyer for fremtiden.

Fakta om Drive Eiendom AS

  • Spesialisert drift- og forvaltningsselskap
  • Forvalter 40.000 m2 i Vestfold
  • Etablert januar 2020
  • Eies av Ekeli Sæther AS og Emar Eiendom AS

Engasjert drift og forvaltning

Lønnsom og bærekraftige utvikling av eiendom driver oss, og vi brenner for å optimalisere bygningers verdi og avkastning. Derfor tilbyr vi et kompetent team med lang erfaring innen eiendomsforvaltning.

Drive Eiendom forvalter omlag 40.000 mnæringseiendom sentralt i Vestfold, der leietakers utvikling og behov er i fokus. Dialog, innsikt og forståelse er viktig for oss – vi er tett på og bruker vår allsidige kompetanse i alle leieforhold.

Alle som leier hos oss skal oppleve at vi tenker muligheter og løsninger. Ulike bedrifter har ulike behov, og derfor er vi alltid fokuserte på å tilpasse lokalene slik at arbeidsdagen er effektiv og i harmoni med virksomhetens kultur.

Vi er en sparringspartner med lang erfaring i utleie, og legger stor vekt på langsiktige leieforhold der justeringer er tilpasset vekst og utvikling i hver bedrift. Vårt mål er å optimalisere leieforhold med gunstig infrastruktur og lønnsomme løsninger for alle parter.

Profesjonell drift og forvaltning krever kompetanse og handlekraft satt i system

Drive Eiendom er en aktiv partner som ser helhetlige og langsiktige løsninger. Profesjonell drift og forvaltning krever kompetanse og handlekraft satt i system – vi er både profesjonelle og systematiske. I tillegg er vi tett på eksisterende og kommende behov og krav fra alle aktører innen eiendom. Det er din og vår trygghet for verdiskapning for alle parter.

Se våre eiendommer

Hei!

Kristian Sæther

daglig leder / partner

Jan Tore Larsen

forvaltningsansvarlig / partner

Stein Sæther

partner

Her finner du oss

Vårt mål er å optimalisere leieforhold med gunstig infrastruktur og lønnsomme løsninger for alle parter.