Forvaltning, drift og utvikling

Fornuftig forvaltning, drift og utvikling baserer vi på tett dialog med leietaker. Vi er en sparringspartner for langsiktige leieforhold og stabile leietakere.

Løpende forvaltning gir verdi til både bygg, brukere og eiere. I Drive Eiendom har vi leietakers behov i fokus. Vi optimaliserer lokalene for dagens situasjon, men har til enhver tid dialog om fremtidige utviklingsbehov.

Helhetlig og lønnsom forvaltning av eiendom krever engasjement og kompetanse. Vi kan ta hele eller deler av driften og forvaltningen, med fokus på trivsel for leietaker og sunn utvikling av eiendom for gårdeier.

Administrativ og økonomisk forvaltning

Solid forretningsføring, effektiv drift og fokus på kostnader er grunnleggende i alt vi gjør, og kunnskap om endringer i lovverk og krav til dokumentasjon er styrende for positiv eiendomsutvikling.

Vi tilbyr administrativ og økonomisk forvaltning fordi tid og kompetanse er kritiske faktorer for lønnsomme og bærekraftige eiendomsmasser.

Stordriftsfordeler og sentrale rammeavtaler reduserer kostnader, og vår erfaring, innsikt og administrasjonskompetanse optimaliserer verdiene.

 

Vi leverer:

  • Fullverdig administrasjon og daglig ledelse
  • Optimalisert forretningsdrift for langsiktig lønnsomhet
  • Oppfølging av finansiering, forsikringer og leverandøravtaler
  • Budsjettering
  • Fakturering av husleie og felleskostnader
  • Regnskapsføring, lønn og økonomistyring
  • Årsregnskap og ligningspapirer
  • Styrerapportering
  • Styreledelse

Teknisk forvaltning og vedlikehold

Vi har satt teknisk forvaltning og vedlikehold i system, og leverer stabil og forutsigbar drift av bolig- og næringseiendom.

Bærekraftige bygg og løsninger krever innsikt i gjeldene og kommende krav, og ruster eiendommer for det grønne skiftet.

Vi optimaliserer energiløsninger, infrastruktur og brukernes rutiner og kommunikasjonslinjer. Dessuten kvalitetssikrer vi leverandører og forhandler gunstige avtaler.

Vår tekniske kompetanse verdiøker eiendomsmassen, og sikrer brukerne godt miljø og lønnsomme løsninger.

Løpende forvaltning gir verdi til både bygg, brukere og eiere.

Utvikling, tilpasning og rehabilitering

Revitalisering av eiendom driver oss! Og vi tror at ethvert bygg har et utviklingspotensial.

Behov og krav er i konstant endring, og det skjerper konkurransen. Dessuten har vi alle et miljøansvar å ta hensyn til. Vi må tenke nytt om det gamle.

Vi går i tett dialog med brukere og eiere, avdekker nåværende og kommende behov, og utvikler bærekraftige løsninger som gir stabile og lojale leietakere.

Helhetlig utvikling er for oss kombinasjonen av samfunnets utvikling og erfaringsbasert kreativitet om eiendommers potensial.

Med samarbeid og tillit som grunnlag forhandler vi lønnsomme og levedyktige avtaler.

Kristian Sæther / Drive Eiendom

Samarbeid med leietakere

Vi gjør deg fortjent til lojale leietakere, den bærende verdien din.

Stabile og fornøyde leietakere blir sett og møtt med innovative løsninger for effektiv og kostnadsoptimert drift. Det krever dialog og tilstedeværelse.

I Drive Eiendom har vi omfattende kunnskap om ulike bransjers behov, og inntar naturlig rollen som en kompetent og kreativ utvikler i nært samarbeid med leietakerne dine. Vi er i forkant av utfordringer og effektiviserer løsninger.

Med samarbeid og tillit som grunnlag forhandler vi lønnsomme og levedyktige avtaler for alle parter.